Informácie pre partnerov


Platinové partnerstvo
Zlaté partnerstvo
Strieborné partnerstvo
Bronzové partnerstvo
Partner plus
Partner
Partner bez vystavovateľskej plochy

Etický kódex

Etický kódex odborného podujatia Neurochirurgické dni Univerzity Komenského - Bratislavské neurochirurgické dni 2022 si môžete stiahnuť » tu « .

Odborná garanciaPartneri

spoločnosti, ktoré nás podporili
Ďakujeme.

Strieborný partner


integra
Bronzový partner


Partner plus


Partneri

Malý partner


Špeciálny partner plus bez vystavovateľskej plochy


Partneri bez vystavovateľskej plochy


M-Partner