Slovo na úvodVážené kolegyne, kolegovia, milí priatelia,

v mene organizačného výboru je pre nás veľkou cťou pozvať Vás na odborný kongres s názvom Neurochirurgické dni Univerzity Komenského – Bratislavské neurochirurgické dni 2022, ktorý spoločne organizujú obe neurochirurgické kliniky Univerzity Komenského: bratislavská Neurochirurgická klinika LF UK a UNB a martinská Neurochirurgická klinika JLF UK a UNM.

Týmto odborným podujatím by sme chceli nadviazať na I. ročník Bratislavských neurochirurgických dní, ktorý sa uskutočnil v roku 2019 pri príležitosti polstoročnice Neurochirurgickej kliniky LF UK a UNB. Úspešný priebeh a pozitívne reakcie na tento kongres nás už po jeho skončení motivovali k tomu, aby sme z neho urobili pravidelné každoročné odborné podujatie. Hoci naše plány na dva roky zhatila pandémia Covid-19, nenechali sme sa odradiť.

Ako už napovedá samotný názov „Neurochirurgické dni Univerzity Komenského“, formát podujatia sme sa vzhľadom na dlhoročnú spoluprácu našich sesterských kliník rozhodli rozšíriť, a kongres plánujeme organizovať vždy jeden rok v Bratislave a ďalší v Martine. Na jeho organizácii sa budú podieľať obe neurochirurgické kliniky, hoci samozrejme domáca klinika bude mať vždy viac práce a väčšie zastúpenie v organizačnom výbore.

Našou spoločnou snahou je poskytnúť Vám nielen kvalitný odborný program reflektujúci aktuálne poznatky a trendy modernej neurochirurgie a neurovied, ale aj príjemné prostredie na odborné diskusie.

Tohtoročný kongres je organizovaný pod záštitou rektora Univerzity Komenského v Bratislave prof. JUDr. Mareka Števčeka, PhD., riaditeľa Univerzitnej nemocnice Bratislava MUDr. Alexandra Mayera, PhD., MPH., MHA a dekana Lekárskej fakulty UK prof. MUDr. Juraja Šteňa, DrSc, IFAANS. Je zaradený do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania a sú mu pridelené CME kredity. Sestrám v rámci podujatia poskytujeme možnosť prihlasovania aktívnej účasti do samostatnej sesterskej sekcie.

Pevne veríme, že odborné podujatie bude pre Vás nielen inšpiratívne, zaujímavé a prispeje k Vašej každodennej práci, ale bude aj príjemným ľudským momentom nás všetkých.

Tešíme sa na stretnutie s Vami v Bratislave, 15. – 17. júna 2022 v hoteli Falkensteiner.

predseda organizačného výboru
doc. MUDr. Andrej Šteňo, PhD., MPH
predseda organizačného výboru


podpredseda organizačného výboru
doc. MUDr. Branislav Kolarovszki, PhD.
podpredseda organizačného výboru


KONGRES SA KONÁ POD ZÁŠTITOU

prof. JUDr. Mareka Števčeka, PhD.
Rektora UK

MUDr. Alexandra Mayera, PhD., MPH., MHA
Riaditeľa UNB

prof. MUDr. Juraja Šteňa, DrSc, IFAANS
Dekana Lekárskej fakulty UK


Predseda organizačného výboru a odborný garant podujatia

doc. MUDr. Andrej Šteňo, PhD., MPH

Podpredseda organizačného výboru a odborný garant podujatia

doc. MUDr. Branislav Kolarovszki, PhD.

Členovia organizačného výboru

MUDr. Martin Novotný, PhD., MPH, MUDr. Romana Richterová, PhD., MUDr. Ján Kozák, MUDr. René Opšenák, PhD., MUDr. Ján Buvala, MUDr. Adrian Kiss,
MUDr. David Toma, MUDr. Bernadetta Hrebeňárová, MUDr. Paulína Ondrušová, Mgr. Veronika Ruszinková, Mgr. Monika Jančovičová

Organizácia, komunikácia

Archív

Bratislavské neurochirurgické dni 2019

Fotogaléria

Bratislavské neurochirurgické dni 2019

Odborná garanciaPartneri

spoločnosti, ktoré nás podporili
Ďakujeme.

Strieborný partner


integra
Bronzový partner


Partner plus


Partneri

Malý partner


Špeciálny partner plus bez vystavovateľskej plochy


Partneri bez vystavovateľskej plochy


M-Partner